Maandelijks archief: juni 2013

Zomertijd

Het is voor ons ook zomertijd.
Dat betekent dat er geen cursussen worden gegeven.
Maar dat betekent niet dat wij kunnen stilzitten!
De volgende zaken moeten worden geregeld in deze periode:
1) we gaan zelfstandig verder (zonder de hulp van Rivas) en daar komt e.e.a. voor kijken
2) de PC’s moeten heringericht worden, o.a. omdat we Windows 8 cursussen gaan geven
3) er wordt een eigen cursusadministratiesysteem opgezet (dat deed Rivas voorheen)
4) er worden nieuwe Powerpoint presentaties gemaakt (i.v.m. Windows 8)
We hopen dat al dit werk niet vruchteloos zal zijn en dat we u na de zomer
mogen begroeten als cursist. Wij hopen er dan klaar voor te zijn.
Hopelijk tot ziens!